Ofiste, yolda, piknikte
kolay kullan,
pratik yaşa...

Hakkımızda

Şirketin Unvanı : Has-El Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No : 4658
Ticaret Sicil Memurluğu : AKSARAY
Faaliyet Alanı : Yürürlükteki kanunlara ve diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla; :Her Türlü Plastik ve ürünlerinin imalatını, alım-satımını-ithalat ve ihracatını yapmak. Plastik ürünleri imalatında kullanılan bilumum hammadde ve diğer yardımcı malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, alım-satımını yapmak. Plastik ürünleri ile polyester atölyeleri, fabrikalar vb. üretim tesisleri kurmak. Bayilikler almak-vermek.
Kuruluş Tarihi : 19.06.1998
Kuruluş Sermayesi : 5.000.000.000-TL