Ofiste, yolda, piknikte
kolay kullan,
pratik yaşa...

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

 

 

 

ŞİRKETİN UNVANI           :HAS-EL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T. SİCİL MEMURLUĞU    : AKSARAY

TİCARET SİCİL NO           :4658

 

 

Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/183 Esas sayılı dosyasında, Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğünün 4658 sicil numarasında kayıtlı Has-El Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu teşekkülü amacıyla kayyım olarak atanmış bulunmaktayım. Mahkemenin verdiği yetkiye istinaden yukarıda açık unvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı 12.09.2019 Perşembe günü saat 14:30 da Hamidiye Mah. 766 Sok. No 3 68100 Merkez / Aksaray adresindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Toplantı salonunda yapılacak olup, Olağanüstü Genel kurul toplantısına, şirket ortaklarının asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

Fatih ÖNCEL

KAYYIM

 

GÜNDEM

 

Has-El Plastik Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketinin 12.09.2019 Perşembe günü saat 14:30 da Hamidiye Mah. 766 Sok. No 3 68100 Merkez / Aksaray adresindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Toplantı salonunda yapacağı olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek gündem şöyledir:

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama

2- Başkan ve Katipten müteşekkil başkanlık divanının kurulması.

3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi

4-Yönetim kurulu seçimi ile görev süresinin belirlenmesi.

5-Dilek ve temenniler

6- Kapanış

                                                                                                                     

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

Sahibi olduğum ………… TL toplam itibari değerde  …… paya ilişkin olarak Has-El Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 12/09/2019 tarihinde saat:14:30'da 766 Sok. No 3 68100 Merkez / Aksaray adresindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Toplantı salonunda gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

 

VEKALETİ VEREN

                     Adı Soyadı / Unvanı

   Tarih ve İmza

 

 

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.